اخبار

اهمیت نماز اول وقت
07 آبان 1394
اگرنمازتان را مراقبت و محافظت نکنید اگر میلیاردها قطره اشک هم برای سیدالشهداء بریزید درآخرت گریه برسیدالشهداء که به اندازه یک بال زنبور ، آن دریا ه ای از آتش را خاموش می کند.…