پارکینگ طبقاتی شاهرود

پارکینگ طبقاتی شاهرود

شهرداری  شاهرود با عنایت به نیازهای ترافیکی و تراکم بالای وسائل نقلیه مرکزشهر و ازطرفی بافت قدیمی و پاسخ گو نبودن معابر موجود اقدام به طراحی پروژه پارکینگ طبقاتی شاهرود نموده است که مشخصات آن به شرح زیر است :

  • مساحت زمین پروژه 1304 متر مربع
  • زیر بنا 10500 مترمربع
  • تعداد طبقات : 8 طبقه
  • تعداد توقف گاه 304 عدد