مجتمع 212 واحدي جانبازان ايثار قم

مجتمع 212 واحدي جانبازان ايثار قم
در حال اجرا |
29 شهریور 1394

مجتمع 212 واحدي جانبازان ايثار قم

پروژه مذكور نيز در راستاي كمك و بهبود وضعيت جانبازان معزز از طرف بنياد جانبازان وقت اجراي آن براي اين شركت ابلاغ گرديد. اين واحدها در زميني به مساحت 4000 متر مربع در 100 بلوك 2 طبقه ساخته شده و در طراحي بلوك ها وضعيت خاص و جسمي جانبازان معزز لحاظ شده و مساحت و نوع معماري آنها متنوع بوده است. سازه اين ساختمان از تركيب ديوار باربر و اسكلت فلزي و سقف تيرچه بلوك مي باشد.


اهداف كلي: جهت رفع مشكل مسكن و مشاركت در يك طرح عظيم جهت تامين رفاه و بهبود وضعيت جانبازان

مشخصات کلی پروژه :

  • مبلغ قرارداد : 15,000,000,000 ريال
  • شروع پيمان : فروردين 1379
  • مدت پيمان : 58 ماه
  • زير بنا : 22472 متر مربع
  • بلوك ها : 100 بلوك 2 طبقه
  • تعداد واحدها : 212 واحد مسكوني