ساختمان وزارت راه و ترابري

ساختمان وزارت راه و ترابري
در حال اجرا |
10 شهریور 1394

ساختمان وزارت راه و ترابري

ساختمان مركزي وزارت راه وترابري در 21 طبقه در محل تپه هاي عباس آباد تهران كه شركت اجراي فونداسيون و سفت كاري پروژه را بر عهده داشته است.

مشخصات کلی پروژه :

  • مبلغ قرارداد :5,900,000,000 ريال
  • شروع پيمان : بهمن ماه 1376
  • مدت پيمان : 31 ماه
  • زير بنا : 4600 متر مربع
  • بتن ريزي : 6400 متر مكعب
  • آرماتوربندي : 311000 كيلوگرم
  • خاكريزي : 10,000 متر مكعب