پروژه ها

اين پروژه با زير بناي حدود 10,000 متر مربع در 6 طبقه با اسكلت فلزي و نماي شيشه اي دوجداره در شهر همدان احداث گرديد. نوع كاربري ساختمان اداري بوده و سرمايش و گرمايش آن توسط موتور خانه مركزي كه در زير زمين وجود دارد تامين و توسط دستگاه هاي چيلر و هواساز و فن كوئل توزيع مي شود.…
اين پروژه در زميني به مساحت حدود 15000 متر مربع در شهرك پرديسان قم احداث گرديد. اين پروژه مشتمل بر 14 بلوك 4 طبقه و با هزينه اي بالغ بر 12 ميليارد ريال و زير بناي مفيد 13538 هزار متر مربع مي باشد.…
نوع كاربري اين پروژه اداري بوده و با استفاده از معماري روز در طراحي فضاهاي داخلي ، بهره مندي از نماي شيشه ، استفاده از مصالح پيش ساخته و نيز لحاظ سيستم برق اضطراري ، سيستم اعلام و اطفاء حريق ، سيستم شبكه كامپيوتر و سرور در طبقات و... پروژه اي با كيفيت عالي در زميني به مساحت 305 متر مربع در خيابان گاندي تهران احداث نموده است.…
آماده سازی و اجرائ کلیه عملیات ساختمانی ، تأسیسات و تجهیزات ساختمانی…
اين پروژه تجاري در خيابان صور اسرافيل تهران با زير بنايي حدود 8500 متر مربع با كاربري تجاري احداث گردد. اين پروژه در طبقات اول ، همكف و 1- با كاربري تجاري و طبقات 2- و 3- داراي كاربري پاركينگ مي باشد.…
اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان اصلی و محوطه سازی تالار مرکزی شهر تبریز بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی…
احداث دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران…
اين پروژه واقع در مدخل ورودي شهر همدان و در طراحي آن از 96 شمع بتني به عمق متوسط 22 متر و قطر 5/1 متر ، پايه و كوله ها و سر شمع هاي بتني با تابليه اوليه به صورت تير بتني و بتن كامپوزيت ، تابليه ثانويه به صورت فلزي و اجراي خاكبرداري و خاكريزي و احداث راه هاي انحرافي مي باشد.…