ماموریت و چشم انداز

Vision1024

 

چشم انداز و مأموریت شرکت :


شرکت خانه ایرانیان درجهت افزایش ارزش شرکت نزد مشتریان ، کارکنان و سهامداران می باشد . برای انجام این مهم هریک از کسب و کارهای ما می بایستی درسودآوری ، برتراز قویترین رقبا باشد . ماتنها وقتی احساس موفقیت خواهیم کرد که قادر باشیم درمقایسه با دیگر صنایع ، سود آوری بیشتر و پایدارتری را برای سهامداران خود فراهم سازیم .

 این شرکت پروژه های عمرانی را به صورت خدمات مدیــریت ، مدیــریت پیمــان ، پیمانکارعمومی و مشارکت سرمایه گذاری با بهره گیری از نیروی انسانی متخصــص ، سیستم هــای پیشرفته و دانش فنی روز دنیا ، در زمینه اجرای پروژه های عمرانی داخل کشوربا کیفیت بهتر دردستورکارخود گنجانده است .

ارتباط با ما

نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید!

CAPTCHA Image
نمی توانید تصویر را بخوانید؟ اینجا را برای رفرش شدن کلیک کنید.