اهمیت نماز اول وقت

اهمیت نماز اول وقت
07 آبان 1394

اهمیت نماز اول وقت

اهمیت نماز اول وقت از دیدگاه مرحوم آیت ا... بهجت « ره » :

اگرنمازتان را مراقبت و محافظت نکنید اگر میلیاردها قطره اشک هم برای سیدالشهداء بریزید درآخرت گریه برسیدالشهداء که به اندازه یک بال زنبور ، آن دریا ه ای از آتش را خاموش می کند ، به هیچ وجه آن قطرات اشک از شما دست گیری نخواهد کرد وشما را نجات نمی دهد ، مواظب باشید که به بهانه اقامه عزای اباعبدالله ویا عقب بودن کارهای روضه ، نمازشان را از اول وقت به تأخیر نیاندازید که امام حسین« ع» آخرین نمازشان را هم در اول وقت خواندند.

 

دبیرستاداقامه نماز شرکت خانه ایرانیان