ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان
23 خرداد 1395

ماه مبارک رمضان

آمد رمضان هست دعا را اثري
دارد دل من شور و نواي دگري
ما بنده عاصي و گنهكار توييم
اي داور بخشنده بما كن نظري

شرکت خانه ایرانیان ، حلول ماه مبارک رمضان ، ماه رحمت و برکت و غفران را تبریک عرض می نماید.