سوگواری سالار شهیدان

سوگواری سالار شهیدان
07 آبان 1394

سوگواری سالار شهیدان

سوگواری سالارشهیدان حضرت اباعبدا...الحسین « ع » را به نمام شیعیان جهان و پرسنل شرکت خانه ایرانیان تسلیت عرض می نمائیم .