گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی

گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی
17 بهمن 1394

گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی

دهه فجر ،‌ سرآغاز طلوع انقلاب اسلامی ،‌ خاستگاه ارزشهای اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمارمیرود. تا قبل از انقلاب اسلامی،‌ در ایران نظام اسلامی وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی «غالب و مغلوب» و« سلطان و رعیت » بود وپادشاهان احساس می‌کردند که فاتحینی هستند که بر مردم غلبه، ریشه یافته اند و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این سلسله معیوب را قطع نمودند و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران بوجودآوردند و شمشیر اسلام مردم را علیه دشمنان اسلام،‌ مردم و استعمارگران به کار گرفتند. دهه انقلاب از رشحات اسلام است و آئینه ای است که خورشید اسلام در او درخشید بدینوسیله شرکت خانه ایرانیان دهه فجر را به ملت عزیز ایران تبریک عرض می نماید .